ΤΕΧΝΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΘΕΑΤΡΙΚΑ κτλ (Με υποκατηγορίες)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15 ΜΑΙΟΥ 1951 ΕΤΟΣ Δ ΤΕΥΧΟΣ 79 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Τιμή για εσας: 8,00 €

—————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1951 ΕΤΟΣ Δ ΤΕΥΧΟΣ 91 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΛΟΡΕΝΤΣΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ

Τιμή για εσας: 8,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15 ΔΕΚΛΕΜΒΡΙΟΥ 1951 ΕΤΟΣ Δ ΤΕΥΧΟΣ 93 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τιμή για εσας: 8,00 €

—————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1950 ΕΤΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 49 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΥΠΑΛΔΟ

Τιμή για εσας: 8,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1950 ΕΤΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 57 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ

Τιμή για εσας: 8,00 €

—————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1952 ΕΤΟΣ Ε ΤΕΥΧΟΣ 100 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τιμή για εσας: 8,00 €

—————