ΒΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κωδικός προϊόντος: AD26994
Τιμή για εσας: 30,00 €

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1897

Προς Χρήσιν των Μαθητών της Α΄Τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΓΡΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΣΣΑΡΗ-ΒΕΡΓΙΑΝΙΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:132+εικόνες