ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Κωδικός προϊόντος: AD11998
Τιμή για εσας: 15,00 €

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1976

Εικονογραφημένο

(Φροσύνης,Κουκουλιών,Αυλοτόπου,Τσαγγαρίου,Μαμάκου,Παπαζαφείρι,Ζαβρούχου,Σουλίου,Σαμοβίνας,Κιάφας,και Αβαρίκου-Μπενούκα)

ΣΠΥΡΟΥ Γ.ΜΟΥΣΕΛΙΝΗ

ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΗ ''ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ''

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:17Χ24

ΣΕΛΙΔΕΣ:83

—————