ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΛΗΣΤΟΥ Ή Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΛΗΣΤΟΥ Ή Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κωδικός προϊόντος: AD14872
Τιμή για εσας: 10,00 €

ΑΘΗΝΑ 1989 3η

Προλεγόμενα Λεωνίδας Χρηστάκος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:13Χ18

ΣΕΛΙΔΕΣ:33+5 χ.α

Βιογραφικό Σημείωμα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (1843-1873)


Ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1866 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της σχολής του. Το θέμα της διατριβής του ήταν η θεωρία του Πλάτωνα περί ποινής. Εργάστηκε ως δικηγόρος ενώ παράλληλα μελετούσε από νεανική ηλικία αρχαίους έλληνες και λατίνους συγγραφείς, καθώς και τη σύγχρονή του λογοτεχνική παραγωγή. Το 1861 δημοσίευσε την πρώτη του μελέτη, με τίτλο Σκέψεις ενός ληστού ή καταδίκη της κοινωνίας. Το 1868 η πραγματεία του Τα καθήκοντα του ανθρώπου ως χριστιανού και ως πολίτου βραβεύτηκε στο Νικοδήμειο διαγωνισμό. Δημοσίευσε επίσης ιστορικές και φιλολογικές μελέτες, καθώς και το σχολικό σύγγραμμα Συνοπτική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, που χρησιμοποιήθηκε στα ελληνικά σχολεία. Η σχέση του με την ποίηση ξεκίνησε από τη νεανική του ηλικία, η πρώτη δημοσίευση έργου του όμως έγινε το 1868, όταν βραβεύτηκε στο Βουτσιναίο διαγωνισμό με την ποιητική συλλογή Στόνοι. Ακολούθησαν μικρότερες διακρίσεις τα επόμενα χρόνια με τη συλλογή Χελιδόνες (1867) και τα ποιήματα Ορφεύς (1868) και Πυγμαλίων (1869). Νιώθοντας πως το έργο του παραγνωρίζεται ο Παπαρρηγόπουλος αποχώρησε από το περιβάλλον των ποιητικών διαγωνισμών. Έγραψε επίσης τους Χαρακτήρες, συλλογή πεζών και έμμετρων διαλογικών κειμένων κοινωνικής κριτικής καθώς και την πολιτική κωμωδία Συζύγου εκλογή, η οποία γνώρισε επιτυχία στην ελληνική σκηνή αλλά και μεταφράστηκε και παραστάθηκε στην Γαλλία και την Ιταλία. Το 1865 δημοσίευσε άλλη μια κωμωδία με τίτλο Αγορά. Πέθανε από εγκεφαλική συμφόρηση το 1873, σε ηλικία τριάντα μόλις χρόνων. Το 1895 εκδόθηκαν διάφορα αδημοσίευτα έργα του, υπό τον τίτλο Ανέκδοτα. Ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος τοποθετείται ανάμεσα στους κυριότερους εκπροσώπους της λεγόμενης Α΄ Αθηναϊκής σχολής. Στο έργο του, το οποίο είναι γραμμένο αποκλειστικά στην καθαρεύουσα, είναι έκδηλος ο ελεγειακός τόνος, συνοδευμένος από μια έντονα μελαγχολική έως απαισιόδοξη διάθεση.
1. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Δημήτριου Παπαρρηγόπουλου βλ. Βελλιανίτης Θ., «Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος», Μεγάλη Ελληνική ΕγκυκλοπαίδειαΙΘ΄. Αθήνα, Πυρσός, 1933, Μερακλής Μ.Γ., «Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος», Η ελληνική ποίηση· Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά - Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – Γραμματολογία, σ.150-153. Αθήνα, Σοκόλης, 1977, Χατζίνης Γιάννης, «Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας11. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. και χ.σ., «Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό8. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία• Αγγελομάτης Χρ. Εμ., «Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος», Νέα Εστία94, ετ.ΜΖ΄, Χριστούγεννα 1973, αρ.1115, σ.159-163.
• Άννινος Χαράλαμπος, Δύο έλληνες ποιηταί: Δ.Παπαρρηγόπουλος και Σ.Βασιλειάδης. Αθήνα, τυπ. Π.Δ.Σακελλαρίου, 1916 (στη σειρά Διαλέξεις περί ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος).
• Βελλιανίτης Θ., «Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια19. Αθήνα, Πυρσός, 1933.
• Βιάζης Σπ. Δε, Ποιητικός ανθώνΒ΄ (1887)· Χ. ΄Αννινος, Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς. Αθήνα, 1916.
• Μερακλής Μ.Γ., «Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος», Η ελληνική ποίηση· Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά - Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – Γραμματολογία, σ.150-153. Αθήνα, Σοκόλης, 1977.
• Παλαμάς Κωστής, « Ένας λεοπαρδικός ποιητής», Ποικίλη Στοά, 1914.
• Παλαμάς Κωστής, Άπαντα10, σ.267-281, 14, σ.34-35 και 15, σ.268-269.
• Σιδέρης Γιάννης. Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου 1794-1944· Τόμος πρώτος (1794 - 1908). Αθήνα, Ίκαρος, χ.χ. ( και επανέκδοση Αθήνα, Καστανιώτης, 1991).
• Φρέρης Γιώργος, «Απήχηση της απαισιοδοξίας του Δημητρίου Παπαρρηγόπουλου στη νεοελληνική ποίηση», Νέα Εστία94, ετ.ΜΖ΄, Χριστούγεννα 1973, αρ.1115, σ.164-176. 
• Χατζίνης Γιάννης, Δ.Παπαρρηγόπουλος - Σ.Βασιλειάδης. Αθήνα, Αετός, 1954. (στη σειρά Βασική Βιβλιοθήκη,αρ.13)
• Χατζίνης Γιάννης, «Δημ.Κ.Παπαρρηγόπουλος (Απελπισία χωρίς διέξοδο)», Νέα Εστία94, ετ.ΜΖ΄, Χριστούγεννα 1973, αρ.1115, σ.151-158. 
• Χατζίνης Γιάννης, «Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας11. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ.
• χ.σ., «Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό8. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988.

 

Εργογραφία


(πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις)

Ι.Ποίηση
• Στόνοι. 1866. (συλλογή - βραβείο Βουτσιναίου διαγωνισμού)
• Έτεραι ποιήσεις.
• Χελιδόνες. 1867. (συλλογή)
• Ορφεύς Πυγμαλίων. Αθήνα, τυπ.Νικήτα Πάσσαρη, 1869. 
• Ποιήσεις. Αθήνα, τυπ.Νικήτα Πάσσαρη, 1867. (συλλογή)
ΙΙ.Μελέτες
• Σκέψεις ενός ληστού· ή Η καταδίκη της κοινωνίας. 1861.
• Η περί ποινής θεωρία του Πλάτωνος. 1866. (διδακτορική διατριβή)
• Τα καθήκοντα του ανθρώπου ως χριστιανού και ως πολίτου. 1860. (βραβείο Νικοδήμειου διαγωνισμού)
• Σύνοψις της Ιστορίας της ελληνικής επαναστάσεως. Αθήνα, τυπ. Χ.Ν.Φιλαδελφέως, 1879. (έκτη έκδοση). 
• Πραγματεία περί των αποκρύφων ευαγγελίων. 1872.
ΙΙΙ,Θέατρο
• Συζύγου εκλογή. Αθήνα, τυπ.Αγγ.Καναριώτου, 1868. (μονόπρακτη κωμωδία)
• Η αγορά. Αθήνα, τυπ. Νικήτα Πάσσαρη, 1871. (εδώ και το δράμα Ηρακλής μαινόμενος)
• Χαρακτήρες. Αθήνα, τυπ.Περρή και Βαμπά, 1972. (έμμετροι και πεζοί ηθογραφικοί διάλογοι)
• Σολομώντος άσμα ασμάτων. Αθήνα, τυπ.Αγγ. Καναριώτου, 1869.
ΙV.Συλλογικές εκδόσεις
• Τα Άπαντα του Παπαρρηγόπουλου· ήτοι Ποιήσεις, ΄Ασμα Ασμάτων Σολομώντος, Αγορά, Συζύγου Εκλογή, Χαρακτήρες, Πεζά. Αθήνα, Φέξης, 1897.
• Τα Άπαντα· Μετά προλόγου υπό Ιω.Ζερβού. Αθήνα, Φέξης, 1915.
• Ποιήσεις• Επιμέλεια Τάκης Καγιαλής. Αθήνα, Εστία, ;

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Αρχείο του λογοτέχνη υπάρχει στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)

ΠΗΓΗ: ΕΚΕΒΙ

 

—————