ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Κωδικός προϊόντος: AD7186
Τιμή για εσας: 65,00 €

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1926

Προκήρυξις προς όλην την εργατικήν τάξιν της χώρας

Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών της Ελλάδος

 

ΣΤγκ

—————