ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Α' ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Α' ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Κωδικός προϊόντος: AD2151
Τιμή για εσας: 40,00 €

1927

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΥΛΗ

ΤΟΜΟΣ Α' (26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1926-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1929)

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:24,5Χ33ΕΚ.

ΣΕΛΙΔΕΣ:996

—————