ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1881 -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1882 -ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩ ΘΕΑΤΡΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1881 -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1882 -ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩ ΘΕΑΤΡΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Κωδικός προϊόντος: AD14240
Τιμή για εσας: 100,00 €

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1882 (Δύο βιβλία) +ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Βιβλίο Ι

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρία;

ΣΕΛΙΔΕΣ:42+ αναδιπλούμενος οικονομικός απολογισμός

Βιβλίο ΙΙ

ΑΘΗΝΗΣΙ 1882

Ανασκαφαί επί τω Θεάτρω της Επιδαύρου

Υπό Π.ΚΑΒΒΑΔΙΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ:40+4 αναδιπλούμενοι πίνακες

Πιν. Α' Τοπογραφική θέσις του θεάτρου (διαστάσεις 28Χ21 1/2000)

Πιν. Β' Κάτοψις του θεάτρου (διαστάσεις 40Χ30 1/400)

Πιν. Γ' Διατομή κατά το μέσον κλίμακος (διαστάσεις 57Χ39 1/100)

Πιν. Δ' Γενική κατατομή δια του άξονος του θεάτρου (διαστάσεις 53Χ21 1/200)

 

 

 

—————