ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κωδικός προϊόντος: AD8114
Τιμή για εσας: 150,00 €

1854 Τόμοι Α-Β

Επεξεργαθείσα Επί τη Βάσει του Εγχειριδίου του Μαρετζόλ.Μετά Πολλών Τροποποιήσεων Πλείστων δε Προσθηκών,Σημειώσεων και Παραθέσεων Δυσερεύνητων Κειμένων

υπό Δρ. Κ.ΦΡΕΑΡΙΤΟΥ

ΤΥΠΟΙΣ Χ.Κ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ ΑΘΗΝΗΣΙ

''ΟΘΩΝΙ Α ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΕΙΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΒΑΘΥΤΑΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:17Χ25

ΣΕΛΙΔΕΣ:1216 Συνεχής σελιδαρίθμηση

SPSB

—————