ΔΥΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΥΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Κωδικός προϊόντος: AD12403
Τιμή για εσας: 10,00 €

10 ευρώ/τέυχος

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ

Πρώτη Περίοδος

Τεύχος χ.α -Το Δεκεμβριανόν Κίνημα

Τεύχος χ.α -Η Ειρήνη και οι Κομμουνισταί

Τεύχος 5 -Οι Εργάται και οι Κομμουνισταί

Τεύχος 6 -Οι Αγρόται και οι Κομμουνισταί

Τεύχος 7 -Η Νεολαία και ο Κομμουνισμός

Τεύχος 11 -Η Θρησκεία και ο Κομμουνισμός

Τεύχος 12 -Τι είναι το Κ.Κ.Ε

Τεύχος 13 -Οι Ηγέται του Κ.Κ.Ε. Πράκτορες της Ρωσίας

Τεύχος 14 -Η Ε.Δ.Α και το Κ.Κ.Ε

Τεύχος 15 -Τα ''Λαϊκά Μέτωπα''

Τεύχος 18 -Η Ρωσία και η Μακεδονία

Τεύχος 24 -Ο Κομμουνισμός και αι Ένοπλοι Δυνάμεις

Τεύχος 25 -Ο Κομμουνισμός και αι Γυναίκες

Τεύχος 26 -Ο Κομμουνισμός και οι Διανοούμενοι

Δεύτερη Περίοδος

Τεύχος 1 -Η Γένεσις της ΕΣΣΔ

Τεύχος 2 -Το Σοβιετικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα

Τεύχος 3- Το Σοβιετικόν Κράτος

Τεύχος 4 -Η Σοβιετική Αστυνομία

Τεύχος 5 -Ο Σοβιετικός Στρατός

Τεύχος 6 -Η Σοβιετική Δικαιοσύνη

Τεύχος 7 -Τα Σοβιετικά Συνδικάτα

Τεύχος 8 -Οι Σοβιετικοί Εργάται

Τεύχος 9 -Οι Σοβιετικοί Αγρόται

Τεύχος 11 -Η Σοβιετική Διανόησις

Τεύχος 12 -Ο Σοβιετικός Τύπος

Τεύχος 13 -Η Σοβιετική Οικογένεια

Τεύχος 14 -Η Σοβιετική Νεολαία

Τεύχος 15 -Η Θρησκεία στην ΕΣΣΔ

Τεύχος 16 -Αι Σοβιετικαί Εθνότητες

Τεύχος 17 -Η Σοβιετική Οικονομία 

Τεύχος 18 -Οι Σοβιετικοι Δορυφοροι 

—————