Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ
Κωδικός προϊόντος: AD24253
Τιμή για εσας: 30,00 €

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1872

Προς Χρήσιν των Κατά το Βασιλείω Αρχών και Αυτών των Πολιτών

Υπό της εν Αθήναις ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:43

 

—————