Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944
Κωδικός προϊόντος: AD2777
Τιμή για εσας: 30,00 €

1944 

Γ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ19ΕΚ.

ΣΕΛΙΔΕΣ:23

SPSB

«Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗΝ ΟΓΔΟΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»:
ΑΣΠΑΖΟΜΕΘΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Οι βάρβαροι, αφού εβεβήλωσαν, επυρπόλησαν και εδήωσαν, επί τρία και ήμισυ έτη, πιεζόμενοι πλέον από την γενικήν συμμαχικήν νίκην και την εθνικήν μας αντίστασιν, τρέπονται εις φυγήν. Και η Κυανόλευκος κυματίζει μόνη εις την Ακρόπολιν...
Από τα βάθη της Ιστορίας οι Ελληνικοί αιώνες πανηγυρίζουν την επάνοδον της Ελευθερίας εις την αρχαίαν Πατρίδα της. Και στεφανώνουν την Γενεάν μας. Διότι ολόκληρος ο λαός μας υπήρξεν αγωνιστής της Ελευθερίας. Δεν ευρίσκεται ασφαλώς εις την κατεχόμενην Ευρώπην άλλο παράδειγμα τόσον καθολικής αντιστάσεως και τόσον ακλονήτου αισιοδοξίας δια την τελικήν Νίκην.
Αλλά προς Σε, περισσότερον, λαέ των Αθηνών, λαέ της περιφερείας της Πρωτευούσης, ανήκει ο εθνικός έπαινος. ΕΔΩ ΕΠΑΛΛΕΤΟ Η ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εδώ ήσαν ευτυχείς όσοι επροκινδύνευαν και κατεθλίβοντο, όσοι δεν είχαν την ευκαιρίαν να κινδυνεύσουν... Και προς Σας, Νέοι και Νέαι, εκφράζομεν τον θαυμασμόν μας. Είχατε μεταβάλει εις καθημερινήν συνήθειαν την πρόκλησιν του εχθρού και την περιφρόνησιν του θανάτου. Εμπρός εις τα στόμια των πολυβόλων του εζητωκραυγάζατε την Ελλάδα!
Ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός έχει καταστή άξιος της Πατρίδος. Με το πέρασμα των καιρών, εις το περίλαμπρον έπος της Αλβανίας θα προστεθή και ο μύθος της καθολικής αντιστάσεως...
ΑΠΕΙΡΑ ΟΜΩΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ... Υποκλινόμεθα ευλαβώς ενώπιον των ονομαστών και ανωνύμων μαρτύρων της Ελευθερίας. Εις την ευγνωμοσύνην του Έθνους αιωνία θα είναι η μνήμη των... (Από την έκδοση)

 

—————