Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ

Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ
Κωδικός προϊόντος: AD9046
Τιμή για εσας: 20,00 €

ΑΘΗΝΑΙ 1930 Τετράτομο (διαθέιμοι οι τόμοι Α' & Β'

Τόμος Α' Το πρωτοξύπνημα

Τόμος Β' Το κέντρον

ΓΡΓΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΑΙ: Ι.Δ.ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:1218

ΣΕΛΙΔΕΣ:172+170

Φθορές στη ράχη, θέλουν κόλλημα.

—————