ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
Κωδικός προϊόντος: AD21788
Τιμή για εσας: 20,00 €

ΑΘΗΝΑΙ 1η Μαίου 1953

Τόμος 53 Τεύχος 620

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ Είκοσι Χρόνια 1933-1953

σελ.100

—————