ΜΥΚΗΝΑΙ

ΜΥΚΗΝΑΙ
Κωδικός προϊόντος: AD12298
Τιμή για εσας: 20,00 €

ΝΑΥΠΛΙΟΝ 1955

Εικονογραφημένο

Μύθος,Ιστορία,Μνημεία,Πολιτισμός

Π.Ι.ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ,Φ.Δ.ΜΠΙΚΑΚΗ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:90+2 χ.α

 

ΠΡΘΡΒ ΣγΚ 10/

—————