ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Κωδικός προϊόντος: AD4158
Τιμή για εσας: 12,00 €

Φιλολογικόν παράρτημα

Διευθηντής-Ιδιοκτήτης ΑΝΤ.Ι.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τεύχος 8ον-30 Νοεμβρίου 1934

—————