ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κωδικός προϊόντος: AD9056
Τιμή για εσας: 100,00 €

ΑΘΗΝΑΙ ΟΚτώβριος 1934

Γενικόν Διάγραμμα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΠΙΠΠΑΣ Καθηγητής των Λιμενικών Έργων εν τω Εθνικόν Μετσόβιω Πολυτεχνείω

Γενικά Διαγράμματα Κορινθιακού: Κλίμαξ 1:500.000

Γενικά Διαγράμματα όρμου Γερανείων: Κλίμαξ 1:50.000

Γενικά Διαγράμματα Κορίνθου-Ποσειδωνίας: Κλίμαξ:1:10.000

Μελλοντικαί Επεκτάσεις: Παραλλαγαί Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV Κλίμαξ:1:10.000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:29Χ250cm (Αναδιπλούμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα)

 

 

—————