ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός προϊόντος: AD197
Τιμή για εσας: 40,00 €

1998 Ανατύπωση (Όλα τα τέυχη που βγήκαν)

ΕΚΔΟΣΗ:3/40 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε.Ο.Ε.Α ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ:1944-1945

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Η βραχύβια εφημερίδα του ΕΔΕΣ,με πλήθος φωτογραφιών,χαρτών,σκίτσων και πρόσθετη τη σατυρική εφημερίδα ''Η ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΑ''

Ανατύπωση του 1998, ελαφριά ζαρώματα στο εξώφυλλο.

—————