ΛΥΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΥΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Κωδικός προϊόντος: AD3451
Τιμή για εσας: 40,00 €

1948 Α' ΕΚΔΟΣΗ Αριθμημένο

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

20Χ29

ΣΕΛΙΔΕΣ:112+3χ.α

Τυπώθηκε σε 410 αριθμημένα αντίτυπα σε χαρτί κρεμ πολυτυελείας (45/410), με αφιέρωση του συγγραφέα

—————