ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1909

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1909
Κωδικός προϊόντος: AD23102
Τιμή για εσας: 100,00 €

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 1910

Αναγνωσθείσα εν τοις Εθνικοίς Φιλανθρωπικοίς Καταστήμασιν Ενώπιον της Α.Θειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμνεικού Πατριάρχου

ΙΩΑΚΕΙΜ του Γ'  Κατά την Ημέραν της Επετείου Πατριαρχικής και Συνοδικής Λειτουργίας

ΕΘΝΙΚΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΙΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:15Χ22

ΣΕΛΙΔΕΣ:71 

—————