ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ

ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ
Κωδικός προϊόντος: AD18284
Τιμή για εσας: 50,00 €

Εν Αθήναις 1901

Περιέχον Πάσας τας Παρ' Ομήρω και τοις Ομηρίδες Λέξεις

Το μεν πρώτον Γερμανιστί Συνταχθέν υπό ΚΡΟΥΣΙΟΥ

Επεκτεθέν δε και κατά τας Νεοτάτας Ερευνας Διορθωθέν υπό Ε.Ε.ΣΑΪΛΕΡ

Εκ δε της Έκτης Γερμανικής Εκδόσεως Διασκευασθέν υπό Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ

Έκδοσις Νεωτάτη Διορθωθήσα και Επεξεργασθείσα υπό ΤΡ.Ε.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝ.Δ.ΦΕΞΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:18Χ25

ΣΕΛΙΔΕΣ:κ'+722

—————