ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Κωδικός προϊόντος: AD23806
Τιμή για εσας: 5,00 €

ΑΘΗΝΑ 1993

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΗΧΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΩΝ

σελ.260

—————