ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
Κωδικός προϊόντος: AD13963
Τιμή για εσας: 0,00 €

Τιμή ανά τεύχος 15 ευρώ [Μη διαθέσιμα προσωρινά]

ΑΘΗΝΑΙ 1971

Όργανον της Εταιρίας Μελέτης Προβλημάτων Κορινθίας

ΕΤΟΣ 1.ΤΕΥΧΟΣ 1 Ιανουάριος-Απρίλιος

Πανηγυρικόν Τεύχος επί τη 100Ετηρίδι από της Επαναστάσεως του Ελληνικού Έθνους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Σταύρου Α. Κουτίβα: Η έναρξη της επαναστάσεως στην Κορινθία κατά το 1821

Ανατάσιου Αθ. Αλεξόπουλου: Ο Βελλερεφόντης

Δημήτρης Τουρνάκης: Αναδυομένη του Ηραίου-Γυρισμός στη Σικυώνα (ποιήματα)

Αναστάσιου Αθ. Αλεξόπουλου: Η εγκληματικότης των Κορινθίων

Γεωργίου Σιάμπου: Μακροχρόνιος εξέλιξις του πληθυσμού της Κορινθίας 1821-1971

Η μονή της Λεχώβης

Βιβλιογραφία-Νομική στήλη

Εγκριθείσαι πιστώσεις δια μελέτας

ΕΤΟΣ 1. ΤΕΥΧΟΣ 2.Μαίος-Αύγουστος 1971 15 ευρώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Αναστ. Αθ. Αλεξόπουλου: Βασικά μεγέθη παραγωγής της γεωργίας

Φυσιογνωμίαι που φεύγουν: Κωνσταντίνος Ταλδάρης

Ευάγγελου Καλπαξή:Αναμνήσεις και εντυπώσεις από την Κορινθία

Ευάγγελου Καλπαξή:Ο γραπτός λόγος

Α.Μ.Κορινθιάνου:Ο Κωνσταντής και η νύχτα (ποίημα)

Δημ.Τουρνάκη:Ωδή σε κοιμητήρι-Φθινόπωρο στη Βάλτα (ποίημα)

Κώστα Ν.Ταρνάρη:Ο Φερντάσης

Βασ.Ι.Λαζανά:Πρατίνας ο Φλιάσιος ποιητής

Ε.Κ.Παιδεία

Χρονικά της Κορινθίας

Το μουσείο Ελευθέρου Βενιζέλου και η Κορινθία

Βιβλιογραφία

Βιομηχανία

Κρίσεις και σχόλια

 

—————