ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΡΑ -Τελετουργικά Προγράμματα Κωνσταντίνος Παλαιολόγος-Πτώση Κωνσταντινούπολης

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΡΑ -Τελετουργικά Προγράμματα Κωνσταντίνος Παλαιολόγος-Πτώση Κωνσταντινούπολης
Κωδικός προϊόντος: AD18781
Τιμή για εσας: 20,00 €

ΜΥΣΤΡΑΣ Μάϊος 1927-1952

Τιμή ανά φύλλο 20 ευρώ

Δεκαέξι μονόφυλλα προγράμματα τελετουργικού μεγέθους Α4 που αφορούν εκδηλώσεις μνήμης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και την πτώση της Κωνσταντινούπολης .

-Εν Μυστρά τη 23 Μαϊου 1927 (πρόεδρος κοινότητας Λ.Μανουσάκης)

-Εν Μυστρά τη 23 Μαίου 1928 (πρόεδρος κοινότητας Λ.Μανουσάκης)

-Εν Μυστρά τη 22 Μαίου 1940 (πρόεδρος κοινότητας Ευ.Βλασσόπουλος)

-Εν Μυστρά τη 25 Μαίου 1948 (πρόεδρος κοινότητας Παύλος Στελλάκος)

-Εν Μυστρά τη 25 Μαίου 1949 (πρόεδρος κοινότητας Παύλος Στελλάκος)

-Εν Μυστρά τη 25 Μαίου 1950 (πρόεδρος κοινότητας Γ.Δημητρακάκης)

-Εν Μυστρά τη 25 Μαίου 1951 (πρόεδρος κοινότητας Δημ.Θ.Δημητρακάκης)

-Εν Μυστρά τη 25 Μαίου 1952 (πρόεδρος κοινότητας Δημ.Θ.Δημητρακάκης)

-Εν Μυστρά τη 20 Μαίου 1955 (πρόεδρος κοινότητας Δημ.Θ.Δημητρακάκης)

-Εν Μυστρά τη 20 Μαίου 1956 (πρόεδρος κοινότητας Ηλ.Μανουσάκης)

-Εν Μυστρά τη 20 Μαίου 1958 (πρόεδρος κοινότητας Δημ.Θ.Δημητρακάκης)

-Εν Μυστρά τη 20 Μαίου 1959 (πρόεδρος κοινότητας Δημ.Θ.Δημητρακάκης)

-Εν Μυστρά τη 20 Μαίου 1960 (πρόεδρος κοινότητας Δημ.Θ.Δημητρακάκης)

-Εν Μυστρά τη 16 Μαίου 1961 (πρόεδρος κοινότητας Ηλίας Μανουσάκης)

-Εν Μυστρά τη 12 Μαίου 1962 (πρόεδρος κοινότητας Δημ. Δημητρακάκης)

-Εν Μυστρά τη 12 Μαίου 1963 (πρόεδρος κοινότητας Θεοδ.Βαχαβιώλος)

 

 

 

 

 

—————