ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Κωδικός προϊόντος: AD12063
Τιμή για εσας: 20,00 €

ΑΘΗΝΑΙ 1950 Απρίλιος

ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Ίδρυση,Σκοπός,Βαικές Αρχές

ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:12Χ16 (Μικρό Σχήμα)

ΣΕΛΙΔΕΣ:15

 

 

ΠΡΘΡΒ ΣγΚ 7/

—————