ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ
Κωδικός προϊόντος: AD18279
Τιμή για εσας: 50,00 €

1840 Αθήναι

Μέρος Πρώτον

Μετά Σχολίων Παλαιών και Νεοτέρων 

Έκδοσις του Σοφού Κοραή των 1807

Τυπόνονται εκ δευτέρου απαραλλάκτως παρά

ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ Π.ΣΟΦΙΑΝΟΠΩΛΟΥ

ΕΝ ΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:ξη+312

 

—————