Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΔΑ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΔΑ
Κωδικός προϊόντος: AD23603
Τιμή για εσας: 40,00 €

ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 1956

Επίσημα Κείμενα

-Αποφάσεις και Ανακοινώσεις της Δ.Ε της ΕΔΑ,Δηλώσεις Εκπροσώπων της,Αγορεύσεις Βουλευτών της κλπ. από τον Μάρτιον ως τον Νοέμβριον 1956

Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Μελετών της ΕΔΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:181+3 χ.α

—————