Η ΓΥΝΗ

Η ΓΥΝΗ
Κωδικός προϊόντος: AD12558
Τιμή για εσας: 40,00 €

ΕΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 1922

Τεύχος Α'

Το Σώμα και το Πνεύμα της Γυναικός

Μ.ΜΩΫΣΕΙΔΟΥ-Ιατρού

ΤΥΠΟΙΣ ΑΡ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:162+2 χ.α

 

ΠΡΘΡΒ ΣγΚ 20/

 

—————