ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟN ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟN ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Κωδικός προϊόντος: AD14205
Τιμή για εσας: 30,00 €

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1894 (Δύο βιβλία δεμένα μαζί)

ΒΙΒΛΙΟ Ι

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Προς χρήσιν των Γυμνασίων

ΕΛΛΕΝΤ-ΣΑΪΦΕΡΤ

Μεταφρασθείσα εκ της 37ης Έκδόσεως υπό ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΥΛΙΟΥ Προς 

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ:126

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Προς Χρήσιν των Γυμνασίων

Υπό Σ.Κ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ:88

Σκληρόδετο

 

SPSB

—————