ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Κωδικός προϊόντος: AD9142
Τιμή για εσας: 80,00 €

1945

(Ελεύθεραι Γνώμαι της Υπαίθρου)

Με Πρόλογον του Καθηγητού του Πολυτεχνείου Αθ.Ρουσόπουλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Μέρος Πρώτον Κεφάλαιον Α: Γενικά περί της λίμνης Στυμφαλίας

Κεφάλαιον Β:Εντυπώσεις εξ ενός ταξειδίου

Κεφάλαιον Γ:Μία ιστορική συνεδρίασης

Μέρος Δεύτερον-Τεχνική Διερεύνησης Κεφάλαιον Δ:Γενικαί κατευθήνσεις της χρησιμοποιήσεως των υδάτων της Στυμφαλίας δια τας άρδεύσεις

Κεφάλαιον Ε:Η λίμνη της Στυμφαλίας ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας

Κεφάλαιον ΣΤ:Η αγροτική οικονομία της περιφερείας Στυμφαλίας

Μέρος Τρίτον -Οικονομική διερεύνησις Κεφάλαιον Ζ:Προβλεπόμεναι δαπάνες και τρόπος χρηματοδότησης των έργων

Κεφάλαιον Η:Σκέψεις και γνώμαι δια την μελέτην,εκτέλεσιν και εκμετάλλευσιν των έργων

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.ΤΙΓΚΑΡΑΚΗ πολ.μηχανικού

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΠΑΠΑΖΗΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:ιε+152+αναδιπλούμενος χάρτης Αργολιδοκορινθίας

 

—————