ΕΩΝ

Κωδικός προϊόντος: AD19688
Τιμή για εσας: 10,00 €

ΑΘΗΝΑΙ 1921  (10 ευρώ/τεύχος)

Δεκαπενθήμερος Μεταφυσική & Φιλοσοφική Επιθεώρισις

Διευθυντής και Εκδότης ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΤΟΣ Α

-Αρ.15 1 Δεκεμβρίου 1921

-Αρ.16 15 Δεκεμβρίου 1921

-Αρ.17 1 ιανουαρίου 1922

-Αρ.18 15 Ιανουαρίου 1922

-Αρ.19 1 Φεβρουαρίου 1922

-Αρ.20 15 Φεβρουαρίου 1922

-Αρ.21 1 Μαρτίου 1922

-Αρ.22 15 Μαρτίου 1922

-Αρ.23 1 Απριλίου 1922

-Αρ.24 15 Απριλίου 1922

ΕΤΟΣ Β' (ΜΗΝΙΑΙΑ)

-Αρ.25 Μάιος (1)

-Αρ.26 Ιούνιος (2)

-Αρ 30 Οκτώβριος (6)