ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
Κωδικός προϊόντος: AD14826
Τιμή για εσας: 40,00 €

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1901

Η μόνη εγκριθείσα κατά τον τελευταίον διαγωνισμόν του 1901 επί πενταετίαν προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΣΧΙΔΟΥ 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:184 

 

—————