ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Κωδικός προϊόντος: AD18684
Τιμή για εσας: 20,00 €

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1921

Σ. Σακελλαρόπουλος, γενικός γραμματεύς του Υπουργείου
Α. Σκιάς, καθηγητής του πανεπιστημίου
Ν. Εξαρχόπουλος, καθηγητής του πανεπιστημίου
Θ. Μιχαλόπουλος, διευθυντής διδασκαλείου
Ι. Μεγαρεύς, τμηματάρχης της δημοτικής εκπαιδεύσεως
Χρ. Οικονόμου, εκπαιδευτικός σύμβουλος
 
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Μ.ΜΑΝΤΖΕΒΕΛΑΚΗ
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:13Χ20
 
ΣΕΛΙΔΕΣ:156

—————