ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε
Κωδικός προϊόντος: AD2248
Τιμή για εσας: 15,00 €

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1953

Προς το 10ον Πανελλαδικόν Εργετικόν Συνέδριον

ΑΘΗΝΑΙ

 

 

—————