ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Κωδικός προϊόντος: AD25125
Τιμή για εσας: 10,00 €

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1929    

Ελληνική Δημοκρατία-Υπουργείον Εσωτερικών

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:13Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:32

—————