ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
Κωδικός προϊόντος: AD9688
Τιμή για εσας: 15,00 €

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1916

ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ε.ΦΑΡΟΥ

ΒΑΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ22

ΣΕΛΙΔΕΣ:28+Αναδιπλούμενα διαγράμματα Αγγλικού Ναυαρχείου

 

ΠΡΘΡΒ ΣγΚ 7/

 

—————