ΑΡΔΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΔΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Κωδικός προϊόντος: AD19560
Τιμή για εσας: 20,00 €

ΑΘΗΝΑΙ 1946

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΩΡΑΦΑ -Μηχανικού Προϊσταμένου Υδρολογικής Υπηρεσία' ς

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 

Σειρά:Μελέται Οικονομοτεχνικαί Ανασυγκροτήσεως και Αξιοποιήσεως της Ελλάδος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21

ΣΕΛΙΔΕΣ:β'+74+β+χάρτες+πίνακες

—————