ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ Α' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Β' ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ Α' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Β' ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Κωδικός προϊόντος: AD2153
Τιμή για εσας: 40,00 €

1928

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΠΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1928

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 1930

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:24,5Χ33ΕΚ.

ΣΕΛΙΔΕΣ:1634

—————