ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Κωδικός προϊόντος: AD13577
Τιμή για εσας: 30,00 €

ΑΘΗΝΗΣΙ 1837

Αφορώσα τα Εντός της Ελλάδος Ανευρισκόμενας Αρχαιότητας

Εκδιδόμενη κατά Βασιλικής Διαταγής υπό της Αρχαιολογικής Επιτροπής

ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:21Χ29

ΣΕΛΙΔΕΣ:26+3 αναδιπλούμενες εικόνες ευρημάτων

—————