ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Κωδικός προϊόντος: AD13145
Τιμή για εσας: 160,00 €

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  1862 (12 τεύχη, όλο το έτος.Τιμή μεμονωμένων τευχών 20 ευρώ/τεμ.)

Εκδιδόμενη υπό της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας

Δαπάνη της Βασιλικής Κυβερνήσεως

Εκδιδόμενη υπό την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία

Δαπάνη της Βασιλικής Κυβερνήσεως

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος Α' Ιανουαρίου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος Β' Φεβρουαρίου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος Γ' Μαρτίου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος Δ' Απριλίου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος Ε' Μαϊου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος ΣΤ' Ιουνίου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος Ζ' Ιουλίου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος Η' Αυγούστου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος Θ' Σεπτεμβρίου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος Ι' Οκτωβρίου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος ΙΑ' Νοεμβρίου

-Περίοδος Β' -Έτος Α΄-Τεύχος ΙΒ' Δεκεμβρίου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:21Χ29

ΣΕΛΙΔΕΣ:15+5 πίνακες ευρημάτων

 

ΠΡΘΡΒ ΣγΚ 8/96/

—————