ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Κωδικός προϊόντος: AD13143
Τιμή για εσας: 20,00 €

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1837

Αφορώσα τα εντός της Ελλάδος Ανευρισκόμενας Αρχαιότητας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:21Χ29

ΣΕΛΙΔΕΣ:14

Εκτεταμένες φθορές από υγρασίες στο πρώτο φύλλο (φωτό) χωρίς να επηρεάζεται το περιεχόμενο

 

ΠΡΘΡΒ ΣγΚ 8/

—————