ΑΡΧΑΙ ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙ ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Κωδικός προϊόντος: AD8184
Τιμή για εσας: 0,00 €

ΑΙΓΗΝΙ 1834 Τόμοι Α-Β [Μη διαθέσιμο προσωρινά]

Συνταχθέν εκ των Χειρογράφων του κ.Ιερεμίου Βένθαμου (JEREMIE BENTHAM)

Μεταφρασθέν υπό Γεωργίου Αθανασίου

Το Εξοχωτάτω

Και 

Περίβλεπτω Κύριω Κύριω

 Ιωσήφ Λουδοβίκω

 Κόμητι Αρμανσπεργίας

 Προέδρω της Επιτροπείας του της Ελλάδος Βασιλείου

 Τεκμήριον

 Κοινής των Ελλήνων Αγάπης και Σέβας Βαθυτάτου

Την Βίβλον Ταύτην μεθ΄Υποκίσεως Βαθυτάτης 

ΑΝΑΤΙΘΗΣΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:13Χ20

ΣΕΛΙΔΕΣ:366+346+2 ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

SPSB

 

—————