ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ -ΣΓΚ/3

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ  -ΣΓΚ/3
Κωδικός προϊόντος: AD3268
Τιμή για εσας: 8,00 €

8 ΕΥΡΩ/ΤΕΥΧΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 1ο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1971 

ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1971

ΤΕΥΧΟΣ 3ο ΜΑΡΤΙΟΣ 1972

 

—————