ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κωδικός προϊόντος: AD24758
Τιμή για εσας: 40,00 €

ΑΘΗΝΗΣΙ 1925

Δίγλωσση Έκδοση (Ελληνικά-Γαλλικά)
Λόγοι Εκφωνηθέντες εν τη Αιθούσι των Τελετών του Πανεπιστημίου τη 30 Νοεμβρίου 1924 υπό του Πρυτάνεως κ.Κ.Ζέγγελη και του Γ.Γ κ. Κωστή Παλαμά επί τη Τελετη του Ανατόλ Φράνς Επίτίμου Διδάκτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ22

ΣΕΛΙΔΕΣ:47