6.463 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ!!!

6.463 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ!!!
Κωδικός προϊόντος: AD13866
Τιμή για εσας: 4,00 €

(468 Πολιτικοί Κρατούμενοι στις Φυλακές Αίγινας Συμπλήρωσαν στις 31-5-61 6.463 Χρόνια Φυλακή!!!)

Η παρούσα αρχειακή έκδοση αναπαράχθηκε από πρωτότυπο, που φυλάσσεται στο αρχείο του ΚΚΕ.Είχα διαμορφωθεί το 1961 από πολιτικούς κρατούμενους των φυλακών της Αίγινας.Αποτυπώνει με συνοπτικό τρόπο την κατάσταση στις φυλακές και είχε ως σκοπό την κινητοποίηση της εγχώριας και διεθνούς κοινής γνώμης.Στάλθηκε στους αποδέκτες συνοδευόμενο από μικρό σημείωμα

Έγχρωμη αναπαραγωγή

Βιβλιαράκι τσέπης

—————