ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
PARISIIS 1621 (ISOCRATIS ORATIONES ET EPISTOLE) Τρίγλωσση Έκδοση...

Τιμή για εσας: 2.500,00 €

—————