ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Βιομηχανία,Βιοτεχνία,Ναυτιλία,Τουρισμός,Γεωργία,Γεωλογία,Δασοπονία κ.α)

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΕΪΤ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΕΪΤ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΘΗΝΑΙ 1939 Από το 1896 μέχρι το 1911 ΕΜΜ.Ι.ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ ΤΥΠΟΙΣ ΠΥΡΣΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ22 ΣΕΛΙΔΕΣ:19

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————

Η ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ [1950] Κατά Μετάφρασιν Δημητρίου Ι. Δεληβάνη JOHN MAYNARD KEYNES ΕΚΔΟΣΕΙΣ...

Τιμή για εσας: 20,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ 1988 Τόμοι Ι-ΙΙ Μετάφραση Νικηφόρου Σταματάκη INGRID HAHNE RIMA ΕΚΔΟΣΕΙΣ...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956  Οικονομικές,Κοινωνικές,Πολιτικές...

Τιμή για εσας: 15,00 €

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1949 Δράσις και Θυσίαι Δευτέρα έκδοσις βελτιωμένη μετ'...

Τιμή για εσας: 10,00 €

—————

Η ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Η ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1946 Όλαι αι Διακυμάνσεις της Τιμής της εις την Επίσημον και Ελευθέραν Αγοράν ΝΟΥΛΗ...

Τιμή για εσας: 40,00 €

ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ

ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1936 Στοιχεία της Δημοπρασίας Έκδοση ΔΗΜΟΥ...

Τιμή για εσας: 40,00 €

—————

Η ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1947 Α΄ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΤΣΗ Α΄ Η Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων  Β΄ Το Οικονομικό...

Τιμή για εσας: 80,00 €

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1924 Γενική Επισκόπησις ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΣΙΩΤΟΥ -Γενικού Επιθεωρητή Γεωργίας ΈΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ...

Τιμή για εσας: 30,00 €

—————

ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1940 Με τους Ερημίτες των Ελληνικών Ακτών Ένα Πρωτότυπο Ρεπορτάζ που Εδημοσιεύθη εις την...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————