ΝΟΜΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ

ΠΑΝΔΕΚΤΑΙ ΝΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1943 Τόμος ΙΗ- Έτος 1943 ΚΩΝΣΤ.ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΤΥΠΟΙΣ...

Τιμή για εσας: 20,00 €

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1948 Εργασία Σωφρονιστικώς Ανοργάνωτος Μυθολογία-Λατομίαι-Ergastulum-Ad...

Τιμή για εσας: 40,00 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1913 Η Ελληνική Οικογένεια-Ο Μηχανισμός της Οικογένειας-Κοινωνία,Γάμος,Γυνή-Η Ανατροφή...

Τιμή για εσας: 40,00 €

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1915 Ήτοι Ερμηνεία των Νόμων περί Εκλογής Βουλευτών,Δημάρχων και Κοινοτικών Αρχών Μετά...

Τιμή για εσας: 20,00 €

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ 1946 -Οι εκλογές στους αρχαίους λαούς, στην Ελλάδα, στη Ρώμη, στο Βυζάντιο -Εκλογικά...

Τιμή για εσας: 35,00 €

<< 1 | 2 | 3 | 4