ΝΟΜΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1854 Τόμοι Α-Β Επεξεργαθείσα Επί τη Βάσει του Εγχειριδίου του Μαρετζόλ.Μετά Πολλών Τροποποιήσεων...

Τιμή για εσας: 180,00 € 100,00 €

ΑΡΧΑΙ ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΙΓΗΝΙ 1834 Τόμοι Α-Β Συνταχθέν εκ των Χειρογράφων του κ.Ιερεμίου Βένθαμου (JEREMIE...

Τιμή για εσας: 100,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΙΣΧΥΟΥΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΗΣΙ 1871 Τόμοι 4-5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΤΥΠΟΙΣ...

Τιμή για εσας: 40,00 €

ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1956 Αλφαβητικός Πανδέκτης Ισχυόντων Ποινικών...

Τιμή για εσας: 20,00 €

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1914 Τεύχος Α Μελέτη Περί των Υπέρ Εθνικών & Ευαγών Σκοπών...

Τιμή για εσας: 50,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1931 Περιέχον τον δημοσιευθέντα μετά την κυκλοφορίαν τόμου Νόμον 5060 της 30/30 Ιουνίου...

Τιμή για εσας: 10,00 €

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ 1953 Τόμος Ζ' Επί Ποινικής και Πολιτικής Ύλης και Γνωμοδοτήσεις της Εισαγγελίας...

Τιμή για εσας: 10,00 €

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ 1960 Ανικανότης-Στειρότης-Γονιμότης-Αναπαραγωγή-Κληρονομικότης Μετάφρασις Πολύβιου...

Τιμή για εσας: 10,00 €

Η ΓΥΝΗ

ΕΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 1922 Τεύχος Α' Το Σώμα και το Πνεύμα της Γυναικός Μ.ΜΩΫΣΕΙΔΟΥ-Ιατρού ΤΥΠΟΙΣ...

Τιμή για εσας: 40,00 €

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2010 Εικονογραφημένο Προλογίζουν:Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος,Δημήτρης Τσάτσος,Αλέξανδρος...

Τιμή για εσας: 10,00 €

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>