Θράκη

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
2009 ΤΑΣΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21ΕΚ. ΣΕΛΙΔΕΣ:320 Τυπώθηκε σε 1.000...

Τιμή για εσας: 10,00 €

—————

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1935-1936 Τόμος Β' Τριμηνιαίον Περιοδικόν Σύγγραμμα Εκδιδόμενο υπό Επιτροπής...

Τιμή για εσας: 50,00 € 40,00 €

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1955 Περίοδος Β' Τόμος Κ' Τριμηνιαίον Περιοδικόν Σύγγραμμα Εκδιδόμενον υπό Επιτροπής...

Τιμή για εσας: 40,00 € 35,00 €

—————

ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΣ

ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1962 Δευτέρα Έκδοσις Επηυξημένη και Βελτιωμένη Ητοι Συνοπτική της Πόλεως Στενιμάχου...

Τιμή για εσας: 40,00 €

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ 1914-1948

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ 1914-1948
ΑΘΗΝΑ 2006 Ιστορικό Αφήγημα ΚΩΣΤΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ...

Τιμή για εσας: 10,00 €

—————

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΤΟΝ ΙΗ' ΚΑΙ ΙΘ' ΑΙΩΝΑ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΤΟΝ ΙΗ' ΚΑΙ ΙΘ' ΑΙΩΝΑ
ΑΘΗΝΑΙ 1960 Ανάτυπον εκ του 25ου Τόμου του Αρχείου του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού...

Τιμή για εσας: 10,00 €

CULTES POPULARES DE LA THRACE

CULTES POPULARES DE LA THRACE
ATHENES Οctobre 1949 Les Anastenaria,La Ceremonic du Lundi Pur Traduit du Grec par...

Τιμή για εσας: 30,00 €

—————

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 1800-1900

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 1800-1900
ΑΘΗΝΑΙ 1960 Ανάτυπον εκ του 25ου Τόμου του Αρχείου του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού...

Τιμή για εσας: 10,00 €

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑΙ 1945 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21 ΣΕΛΙΔΕΣ:61

Τιμή για εσας: 30,00 €

—————

BALKAN STUDIES

BALKAN STUDIES
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1965 Volume 6 Number One A Biannual Publication of the Institute of Balkan...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————