ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1950 Εικονογραφημένο Μέρος Α΄ Γ.ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αρχηγού ΣΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΣΟ...

Τιμή για εσας: 15,00 €

—————

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1952 Γ.ΚΟΥΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αρχηγού ΣΕΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΣΟ...

Τιμή για εσας: 15,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ
1904 Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γεωπόνου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ...

Τιμή για εσας: 10,00 €

—————

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
1890 ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ...

Τιμή για εσας: 50,00 €

Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
1946 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΗΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΖΩΣΗΣ...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
1959 Η επίδραση της Φιλοσοφικής Ιδέας στη Διαμόρφωση της Φυσικής Θεωρίας Μετάφραση...

Τιμή για εσας: 20,00 €

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 1935 Με σχέδια και χάρτες Σ.Γ.ΛΑΖΑΡΙΜΟΥ (Πλωτάρχου Π.Ν) ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ...

Τιμή για εσας: 70,00 €

—————

Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1945 Α΄ΕΚΔΟΣΗ Πως Φθάσαμε στην Ατομική Βόμβα ΑΛΚΙΝΟΟΥ...

Τιμή για εσας: 20,00 €

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1936 Εικονογραφημένον Δελτίον-Προωπογραφίαι Δ.Κ.ΔΑΛΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:14Χ21 89...

Τιμή για εσας: 20,00 €

—————

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ
1948 Ά Έκδοση Μετάφραση Νάσου Τζαρτζανου ALEXIS CARELL ΕΚΔΟΣΕΙΣ...

Τιμή για εσας: 15,00 €

—————